NATIVE RICH > Uncategorized > نتیو ریچ چیست
نتیو ریچ چیست
امروز میخواهم که یک پلیت فارمی جدید دیجیتالی را به شما معرفی نمایم که شاید شما برای نخستین بار همراهش آشنا میشوید.
در عصر کنونی، دنیای ما توسط امواج نامره یی تکنالوجی دیجیتالی به یک دهکدۀ کوچک مبدل شده است؛ بناءً برای ما افغانها نیز لازم است تا از کاروان تکنالوجی عقب نمانده و بااستفاده از وسایل مدرن در تداوم زنده گی و سرسبزی حیات خویش استفادۀ اعظمی نمایم. سرسبزی تنها و تنها به معنی محیط سرسبز، کشت و زراعت نیست، بلکه معنی حقیقی آن بر پای خود استوار شدن و از احتیاج دیگران برآمدن است.

پس زمینه یا بک گروند

به گونه مثال، شخصی میخواهد عریضه بنویسد، بر این شخص لازم است تا از قریه به شهر آمده و در صدد یافتن عریضه نویس شود؛ بعد از یافتن نویسندۀ عرایض مشکل خود را با وی شریک ساخته تا عریضه نویس مطابق ضرورت وی برایش عریضه ترتیب دهد، در بدل نوشتن عریضه از شخص مذکور ۴۰۰ الی ۵۰۰ افغانی عریضه نویس اخذ می نماید.
اگر اندکی دقت شود برای نوشتن یک عریضه، یک شخص به چه اندازه مشکلات را متحمل میشود؛ فیس عریضه نویس، کرایۀ رفت و آمد و حتی بعضی اوقات برای نوشتن یک عریضه بر شخص لازم می افتد تا شبی را نیز در شهر انتظار بکشد که گراف مصرف یک عریضه بالاتر از ۳ یا ۴ هزار افغانی میشود.
با بکار گیری این سیستم شما میتوانید که بسیار آسان وسهل حتی در خانه نشسته و سری به این ویبسایت بزنید و به جستجوی شخصی شوید که خدمات عریضه نویسی را عرضه میکند، ممکن که وی در امریکا، آسترالیا، اروپا و… باشد، ولی میتواند به قیمت اندک و بلا زحمت برای شما عریضه و امثالهم را آماده سازد.
این یک مثال بود به عنوان مشت نمونۀ خروار؛ اما اگر کسی به شخصی وکیل مدافع، ترجمان، متخصص زراعت، ایدیتر، عکاس و… ضرورت داشته باشد میتواند به سهولت تمام عیار و در مدت زمان بسیار کم از طریق این سیستم حاجت خویش را مرفوع سازد.

چگونگي بکار گیري این سیستم

در عصر حاضر قشر جوان کشور ما که در میان آنها طبقه باسواد بر بیسواد چربی میکند، ولی بدبختانه بیکار، عاطل و باطل هستند، ناچار برای کاریابی به کشور ایران،ترکیه، فرانسه … میروند تا لقمۀ نان را برای خانوادۀ خویش دریابد.
شخصاً خودم بسیاری از جوانان را دیدم که سند لسانس و حتی فوق لسانس را در دسته داشتند ولې با تلاشهای چهار پنج ساله قادر به دریافت وظیفه نشدند؛ بناءً لازم دیدم تا کار کنم که در این راستا برای قشر بیکار جامعه به سطع جهانی و به خصوص هموطنان عزیزم مفید واقع شده و از چنگال این پدیده رهایی یابند. پس پلیت فارم جدید دیجیتالی نتیو ریچ دات کام را ساختم.
.این یک سیستم فری لانس دیجیتلی جدید است که با به کار گیری این سیستم احدی بیکار نخواهد ماند

کاروان دیجتلي

مثلا شخصی در هنر عکاسی مهارت خوب دارد، متخصص و مسلکی این رشته است ولی قادر به دریافت وظیفه نمی شود، بناءً این شخص میتواند در ویبسایت نتیو ریج حساب شخصی باز نموده و خود را ثبت و راجستر این ویبسایت سازد و چند نمونۀ از عکاسی خویش را نیز اپلود سیستم نماید.
مثلاً شخص دیگری ویدیو ایدیتر است و یا در گرافیک دیزاین مهارت خوب دارد ولی وظیفه برایش پیدا نمیشود، این شخص میتواند خود را با مهارتهای خویش راجستر سیستم نموده و بگوید که چه خدماتی را به مردم عرضه کرده میتواند.
بناءً این یک پلیت فارم دیجیتالی کاریابی است که زمینه کار را برای شما فراهم میسازد.
اگر شخصی صاحب وظیفه هم باشد و بخواهد که از اوقات فارغ خود استفاده کند میتواند از این سیستم استفاده نماید. اگر ما چنین فرصتهای طلایی را از دست دهیم و در عام ساختن آن مساعی به خرچ ندهیم، جامعۀ ما برعلاوۀ اینکه رشد نکرده بلکه همیشه محتاج کشورهای خارجی خواهد بود.
این یک رویش جدید کاریابی است که خود درخانه نشسته از اطراف و اکناف جهان برای تان پیشنهاد وظیفه خواهد شد.

نتیو ریچ چیست؟

نتیو ریچ حقیقتاً معنای غنامندی شما را افاده میکند، چونکه شما صاحب مسلک” تخصصی ” هستید، تحصیلات وفهم دارید، که در میزان ترازوی مادیات ارزش میلیونها دالر را دارد؛ ولی مهم اینست که از فهم و دانش شما در ترقی، پیشرفت و بهبود جامعه کار گرفته شود.
عام شدن چنین تکنالوجی و فرصتهای کاری در جامعۀ افغانی نیازمند زمان است، اما در کشور های پیشرفته مردم به زودی با آن آشنا میشوند.
این یک فرصت کاری به شیوۀ جدید است، من نتنها برای افغان ها بلکه به سطح دنیا آنعده کسانیکه بیکار هستند و یا اشخاص که در پهلوی وظیفه میخواهد  اضافه کاری کند در ویبسایت کاریابی نتیو ریچ حساب “اکونت” شخصی باز نموده و از مزایای آن مستفید شوند. من آرزومندم که شما در پروسۀ عام سازی این پلیت فارم با من همکاری نماید.
کوتاه سخن اینکه، پروسه عام سازی این سیستم حد اقل سه ماه را در بر خواهد گرفت و من تمنا دارم همۀ جوانان تحصیل کرده با هر گروهی فکری که آشنایی و ارتباط داشته باشند بامن همگام خواهند شد.
من یقین دارم که در پنج – شش سال آینده این سیستم به میلونها دالر عاید خواهد داشت، چون از آسیا، اروپا، امریکا و از هر گوشه و کنار جهان مردم با ما یکجا خواهند شد.
هر قدر عاید که از این طریق بدست بیاید در عام نمودن این سیستم و دیجیتال سازی افغانستان به مصرف خواهد رسید.
پس بیایید دست به همدیگر دهیم و شانه به شانه در طرقی و تعالی مردم وکشور عزیز مان سهم بگیریم و از این طریق با جامعه رنجدیده و جنگدیدۀ خود اظهار محبت نمایم
این یک فرصت کاری جدید است که توانایی ها و مهارتهای شما را به معرفی میگیرد.
!بیایید با هم یکجا به پیش رویم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *